โครงการศาสนกุศล
  • โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดพุทธดัลลัส ...(รายละเอียด)
  • โครงการก่อสร้างอาคารมณฑปพระพุทธ วัดชุมนาค ...(รายละเอียด)
  • โครงการก่อสร้าง อุโบสถแก้ว อาคารกุฏิและสำนักงานวัดวิมุตติธรรม ...(รายละเอียด)
    โครงการสาธารณกุสล
  • โครงการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ ...(รายละเอียด)
    โครงการช่วยเหลือสังคม

Philosophy of Dr.Tiam Chokwadhana

Enjoying

หมั่นเล่า สร้างความจำ หมั่นซักถาม สร้างความรู้ ...(อ่านรายละเอียด)