หน้าที่
ใบอนุโมทนาบัตรของมูลนิธิ/จดหมายของหน่วยงาน
 • ใบอนุโมทนาวัดอรุณ<br/>3 แสนบาท
  1. ใบอนุโมทนาวัดอรุณ
  3 แสนบาท
  a1.jpg
 • จดหมายขอบคุณบ้านดินภูมิพัฒน์
  2. จดหมายขอบคุณบ้านดินภูมิพัฒน์
  a2.jpg
 • จดหมายขอบคุณจากโครงการต้นกล้าคุณธรรม
  3. จดหมายขอบคุณจากโครงการต้นกล้าคุณธรรม
  a3.jpg
  • ใบอนุโมทนา วัดอังกัญโคกบรรเลง จ.สุรินทร์
   4. ใบอนุโมทนา วัดอังกัญโคกบรรเลง จ.สุรินทร์
   a4.jpg
  • ใบอนุโมทนาวัดบางโคล่ 3 แสนบาท
   5. ใบอนุโมทนาวัดบางโคล่ 3 แสนบาท
   a5.jpg
  • ใบอนุโมทนาบัตรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
   6. ใบอนุโมทนาบัตรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
   a6.jpg
   • ใบอนุโมทนาวัดยางน้อย
    7. ใบอนุโมทนาวัดยางน้อย
    a7.jpg